Bankacılık Finans Hukuku

İletişim

Bankacılık Finans Hukuku

TET Hukuk & Danışmanlık, bankalar ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takipleri, kredi sözleşmeleri, ipotek ve teminat işlemleriyle ilgili başvurular ve bunlardan doğan davalarda ve ayrıca bankalar ve finans kurumları nezdinde doğan başkaca ihtilaflarda tarafları temsil etmekte ve hukuki çözümler sunmaktadır.

Bize Ulaşın