Gayrimenkul Hukuku

İletişim

Gayrimenkul Hukuku

Genel olarak şahısların ve şirketlerin gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet haklarını konu alan ve eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku alanında, şahıs ve şirketlere kapsamlı bir hukuki hizmet sunulmaktadır.
TET Hukuk & Danışmanlık özellikle;
     * Tapu iptali ve tescili davaları,
     * İstihkak davaları,
     * Elatmanın önlenmesi,
     * Yıkım Davaları
     * Geçit hakki,
     * İpotek, ipoteğin paraya çevrilmesi,
     * Kat irtifakı,
     * Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması,
     * Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
     * Gayrimenkul alim satımına ilişkin sözlemeler,
     * Kiralama konusu ve kiralama sözleşmeleri,
     * Bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri,
konularında ve gayrimenkul hukukunun her alanında karşılaşılabilecek ihtilaflarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bize Ulaşın