İcra ve İflas Hukuku

İletişim

İcra ve İflas Hukuku

Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne uyumlu son teknoloji programlar kullanılarak icra müdürlükleri nezdinde, kurumlara, şirketlere ve şahıslara birikmiş alacakların tahsili amacıyla ilamlı, ilamsız icra takibi açma, çek, senet takipleri, istihkak davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi, ihtiyati haciz başvuruları ve haciz işlemleriyle ayrıca icra hukukundan doğan itiraz davaları, menfi tespit davaları, istirdat davaları, iflas işlemleri, konkordato gibi hususlarda etkili ve hızlı avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bunun yanı sıra müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, icra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacakları ya da borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun gözden geçirilmesi gibi konularda da avukatlık hizmetinin yani sıra hukuki danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Bize Ulaşın